Ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος τόσο μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων άλλων τραπεζών στο εξωτερικό όσο και μέσω κινήσεων για συμμετοχή ξένων τραπεζών στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα βλέπει μεταξύ άλλων η Τράπεζα της Ελλάδος.

Καταγράφει ήπια πιστωτική επέκταση για τις ελληνικές τράπεζες και ετήσια αποπληρωμή στεγαστικών δανείων 2 δισ. ευρώ ετησίως ως απότοκο των μεγάλων εκταμιεύσεων που έλαβαν χώρα πριν τη δημοσιονομική κρίση και λήγουν τώρα.

Σε μια εφ’ όλης συζήτηση με το επιτελείο του Γενικού Διευθυντή Προληπτικής Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιώαννη Τσικριπή στο πλαίσιο έρευνας για τη σύνταξη έκθεσης της Autonomous που αφορά τις ελληνικές τράπεζες, η εποπτεία της ΤτΕ δήλωσε ευθαρσώς πως η συσχέτιση του αναβαλλόμενου φόρου με τη διανομή μερισμάτων δεν είναι άμεση και αποτελεί τελικώς απόφαση των τραπεζών υπό την αίρεση της έγκρισης της εποπτείας.

Η συζήτηση με τον κ. Τσικριπή όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του οίκου, κάλυψε τις προοπτικές της διανομής μερισμάτων των ελληνικών τραπεζών, την αντιμετώπιση του DTC, την ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης και την ανταγωνιστική δυναμική του κλάδου.

Ασφαλώς τα σχόλια της ΤτΕ φέρουν την επιφύλαξη πως οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται από την εποπτεία του SSM και πως αυτός είναι ο εποπτικός φορέας που έχει και τον τελευταίο λόγο για τα μερίσματα των ελληνικών τραπεζών.

Διοικητική απόφαση τα μερίσματα

Σε ότι αφορά τις αποδόσεις λοιπόν ο κ. Τσικριπής δεν υποθέτει άμεση σχέση μεταξύ των μερισμάτων και της παρουσίας αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) στο κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών αναφέρουν τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Ωστόσο, επεσήμανε πως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκφράσει άποψη για την επίλυση του ζητήματος του DTC. Η τρέχουσα ρύθμιση προβλέπει την απόσβεση της αναβαλλόμενης φορολογίας (μέσω της κερδοφορίας των τραπεζών) περίπου μέχρι το 2040, κάτι που εκτιμάται ότι συνάδει με τα σχέδια των τραπεζών να αυξήσουν τις πληρωμές μερισμάτων τους κατά μέσο όρο περίπου 50%.

Αλλά υποθέτει ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα υποστήριζαν μια ταχύτερη απορροή του DTC κάτι που επιτρέπουν οι κανόνες της Βασιλείας.

Δεν είναι ωστόσο σαφές και σε ποιο βαθμό αυτό θα διευκόλυνε την ΕΚΤ να εγκρίνει υψηλότερες πληρωμές μερισμάτων, το οποίο ο κ. Τσικριπής υποθέτει ότι είναι εν τέλει μια απόφαση που πρέπει να λάβουν οι διοικήσεις των τραπεζών .

Ο κ. Τσικριπής δεν βλέπει ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των προφίλ κινδύνου των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών.

Η αναβαλλόμενη φορολογία αποτελεί κομμάτι των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν βλέπει προβλήματα εξ’ αυτού του λόγου αν και επισημαίνεται πως η θέση της ΕΚΤ δεν είναι απολύτως σαφής στην περίπτωση ενός υποθετικού σεναρίου για άλλη λύση, εάν οι οι τράπεζες γίνονταν ξανά ζημιογόνες. Ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει απίθανο κατά την ΤτΕ μιας και υπάρχει ισχυρή πρόβλεψη του κλάδου για κερδοφορία.

Πώς θα μεγαλώσει το κεφάλαιο των τραπεζών – Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Η Τράπεζα της Ελλάδος πιστεύει ότι οι τρέχουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι επαρκείς συμπεριλαμβανομένου ενός ελαφρώς διαφοροποιημένου αποθέματος ασφαλείας.

Η ΤτΕ υποστηρίζει τη λογική επέκταση των δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό (όπως η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο από την Eurobank), καθώς τέτοιες εξαγορές βοηθούν στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, κάτι που επισημάνθηκε και από τους raters στην αναβάθμιση της Eurobank.

Αντίθετα, δεν απέκλεισε άλλες ξένες τράπεζες μετά την Unicredit επιχειρήσουν να αποκτήσουν συμμετοχές σε ελληνικές τράπεζες δεδομένων των ελκυστικών περιθωρίων δανεισμού και των σταθερών προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου.

Ανταγωνισμός μόνον στην εταιρική πίστη

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, Νικόλαος Σταυριανού, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις υπερθέρμανσης στην ελληνική αγορά σε ότι αφορά τις χορηγήσεις.
Η ανάπτυξη της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών είναι πιθανό να οδηγηθεί από τις εταιρικές πιστώσεις με τα κεφάλαια του RRF να αποτελούν το βασικό μοχλό, ενώ σε ότι αφορά τη λιανική τραπεζική ενδέχεται να μην βελτιωθεί η πιστωτική επέκταση ιδιαίτερα, δεδομένης της σημαντικής ετήσιας αποπληρωμής στεγαστικών δανείων (2 δισ. ευρώ ετησίως) σε μεγάλο βαθμό ως απότοκο της ωρίμανσής τους αφού αφορούν δάνεια που ελήφθησαν πριν την χρηματοοικονομική κρίση.

Η συγχώνευση της Attica Bank και της Pancreta Bank μπορεί κάπως να αυξήσει κάπως τον ανταγωνισμό σε μια πολύ συγκεντρωμένη αγορά (τέσσερις τράπεζες αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% των χορηγήσεων (σ.σ. κάποιοι μιλούν για πλέον του 90% αν υπολογίσουν το μερίδιο αγοράς και με τις μη ενήμερες πιστώσεις).

Οι ομιλητές ανέφεραν την ύπαρξη ανταγωνισμού για ορισμένα μεγάλα εταιρικά δάνεια αλλά στις καταθέσεις ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος μιας και περιορισμένος κρίνεται ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός κάποιων καταθετών. Οι Έλληνες αποστρέφονται τον κίνδυνο και προτιμούν να κρατούν στην «άκρη» τουλάχιστον έξι μήνες εξόδων διαβίωσης σε τρεχούμενους λογαριασμούς.

Διαβάστε ακόμη 

Airbnb: Αφήνουν «φέσια» 3.500 ευρώ για… τηλεφωνικές κλήσεις στο εξωτερικό

Οικογένεια Βάρδη: Στο σφυρί το «κτήμα» των 8 στρεμμάτων στην Κηφισιά (pics)

Μetlen: Με το ένα πόδι στο LSE και με τα δύο σε εξαγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ