Τράπεζες

Πειραιώς: Πρόσω ολοταχώς για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της – Τα επόμενα βήματα μετά την έγκριση της ΑΜΚ

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Μονοψήφιο δείκτη NPE σε βάθος 12 μηνών, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16% προσδοκά η διοίκηση της τράπεζας που έλαβε την εξουσιοδότηση από τους μετόχους για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Έτοιμη να πραγματοποιήσει ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αναφορικά με το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού της, που θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί στις βασικές της δραστηριότητες, ήτοι την βιώσιμη χρηματοδότηση της οικονομίας, είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Πιο αναλυτικά, μετά την έγκριση από πλευράς των μετόχων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους έως ένα δισ. ευρώ, η διοίκηση προχωρά με ταχύτητα τις διαδικασίες, προκειμένου αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως τις αρχές Μαΐου. Σε συνδυασμό δε, με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης δυνητικής έκδοσης υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 μέχρι ποσού περίπου 600 εκατ. ευρώ, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, εκτός προνομιακής κατανομής αναμένεται να μείνουν οι ξένοι μέτοχοι. Ειδικότερα, όπως επισήμανε ο νομικός σύμβουλος της τράπεζας, κ. Γιώργος Λιακόπουλος, στο πλαίσιο της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό το διεθνές βιβλίο δεν θα τύχει της ίδιας αντιμετώπισης με τους Έλληνες μετόχους, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει επικάλυψη των δύο διαδικασιών.

Πιο αναλυτικά, η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται, τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην ελληνική προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνον το τμήμα που αντιστοιχεί στην prorata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση. Υπενθυμίζεται πως δύο από τους ξένους μετόχους που κατείχαν προ μετατροπής των CoCos σημαντικό ποσοστό στην Τράπεζα Πειραιώς (σ.σ. πέριξ του 5%) είναι οι Τζον Πόλσον και Τέλης Μυστακίδης, με την αγορά να προεξοφλεί την συμμετοχή τους στην ΑΜΚ, έστω και χωρίς προνομιακή κατανομή.

Όσον αφορά στα «κόκκινα» δάνεια, η τράπεζα προσδοκά σε μονοψήφιο δείκτη NPE τους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια, αποαναγνώρισης NPEs, συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega.

Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» της νέας τιτλοποίησης, με κωδική ονομασία Sunrise 1, ύψους περίπου επτά δισ. ευρώ.

«Για τους επόμενους 12 μήνες οι συναλλαγές που έχουν προγραμματισθεί θα μας φέρουν γρηγορότερα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%. Για την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, οι στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, με σωρευτικό όφελος περίπου 2,6 δισ. ευρώ, θα συνεισφέρουν περίπου επτά ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αυξάνοντάς τον σε περίπου 22,5% proforma. Με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε ένα επαρκές απόθεμα ασφαλείας, προκειμένου να απορροφηθούν οι ζημίες/επιπτώσεις που σχετίζονται με την μείωση των NPEs και θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε σταθερό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16%», σχολίασε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Χρήστος Μεγάλου.

Διαβάστε ακόμη

Οι σαμπάνιες της Ναυτεμπορικής, οι νέες περιπέτειες του Στέγγου και η πολυεθνική μάχη για τον ΔΕΔΔΗΕ

Κίνδυνος να μείνουν απλήρωτοι τον Μάρτιο εργαζόμενοι σε αναστολή

Σε παράταση ο «ιερός πόλεμος» γύρω από την Ακρόπολη 

Απόρρητο Απόρρητο