Τα… θεμέλια, πάνω στα οποία θα «χτιστεί» την επόμενη τριετία η νέα Alpha Bank, έριξε χθες, Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Βασίλης Ψάλτης, αποκαλύπτοντας σε πάνω από 300 επενδυτές το νέο και φιλόδοξο business plan, το οποίο στηρίζεται στους εξής έξι πυλώνες:

  • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική.
  • Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για τη βελτίωση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management.
  • Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στο Wholesale Banking.
  • Βελτίωση της κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.
  • Διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού.
  • Αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας.

«Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες είναι σαφείς και διαφανείς, προκειμένου να επιτύχουμε τις επιδόσεις, στις οποίες στοχεύουμε και να δημιουργήσουμε επιπρόσθετη αξία για τους μετόχους μας», τόνισε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση για καταβολή μερίσματος, ύψους 30 μ.β., από τα κέρδη του 2023, μετά από σχεδόν μία 15ετία.

Πιο αναλυτικά, μέχρι το 2025 η τράπεζα στοχεύει σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) άνω του 12% επί των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων, ύψους περίπου έξι δισ. ευρώ, αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 20%, δημιουργία κεφαλαίων, ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων, ύψους 1,9 δισ. ευρώ και μετατροπής 400 εκατ. ευρώ αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA). Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων θα παίξει η υλοποίηση των έξι σαφώς καθορισμένων στρατηγικών πυλώνων, ήτοι:

1) Λιανική τραπεζική: Ο επίμαχος τομέας παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας κύρια έσοδα, ύψους 570 εκατ. ευρώ το 2022.

Η Alpha Bank εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια πελάτες μέσω 270 καταστημάτων και 850 relationship managers, διαθέτοντας συνολικά 32 δισ. ευρώ σε καταθέσεις και εννέα δισ. ευρώ σε δάνεια. Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, μετά από μία δύσκολη 10ετία η ελληνική μεσαία τάξη ανακάμπτει δυναμικά, με το μέσο διαθέσιμο εισόδημα να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί με ταχύτερους ρυθμούς στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σημειώνοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5% από το 2019 έως το 2025. Αυτή η ενισχυμένη δημιουργία πλούτου θα οδηγήσει σε αύξηση των καταθέσεων, ενώ ισχυρή ζήτηση αναμένεται να παρουσιάσουν και οι χορηγήσεις, με τα στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια μικρών επιχειρήσεων να αυξάνονται κατά 40%, 90% και 40% αντίστοιχα έως το 2025. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank στοχεύει σε αύξηση των βασικών εσόδων κατά 130 εκατ. ευρώ και των καταθέσεων κατά 3,5 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια, με τις εκταμιεύσεις νέων δανείων να «αγγίζουν» το 1,4 δισ. ευρώ (από 900 εκατ. ευρώ το 2022). Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει να βελτιώσει την αποδοτικότητα, μειώνοντας τον δείκτη κόστους προς έσοδα κατά 16% και αυξάνοντας τελικά, την απόδοση των κεφαλαίων CET1 κατά 13%.

2) Wealth Management: Η Alpha Bank διαθέτει μία διαχρονικά ισχυρή θέση στον τομέα στην Ελλάδα, διαχειριζόμενη περιουσιακά στοιχεία, ύψους 11 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 20% των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου. Όπως επισήμαναν τα στελέχη της τράπεζας, πρόκειται για μία δραστηριότητα με χαμηλή απαίτηση σε κεφάλαια που εξυπηρετεί περισσότερους από 100.000 πελάτες και η οποία κατά το 2022 απέφερε έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, ύψους 86 εκατ. ευρώ και καθαρό έσοδο τόκων, ύψους 85 εκατ. ευρώ. Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AuM) στη χώρα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 10% από το 2019, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 2%. Η Alpha Bank, λοιπόν, αναμένει περαιτέρω αύξηση των ελληνικών AuM κατά 15% – 20% έως το 2025, καθώς η οικονομία προσαρμόζεται στον θετικό αντίκτυπο από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού τομέα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ειδικότερα, η τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των AuM κατά 25% ανά Relationship Manager, μεγαλύτερη διείσδυση των επενδυτικών της προϊόντων κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες και εξυπηρέτηση του 30% των πελατών αποκλειστικά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Από το 2023 έως το 2025 προσδοκά σε αύξηση των εσόδων κατά 40 εκατ. ευρώ, αύξηση των υπολοίπων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατά 4,8 δισ. ευρώ και απόδοση των κεφαλαίων CET1 26%.

3) Wholesale Banking: Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 17 δισ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από 5.000 από τις κορυφαίες εταιρίες και ΜΜΕ της χώρας. «Η επιτυχία μας τα τελευταία τρία χρόνια εδράζεται στις ασυναγώνιστες σχέσεις μας με τους πελάτες, αφού πάνω από το 60% βρίσκεται μαζί μας για πάνω από 20 χρόνια και στη στρατηγική μας εστίαση σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως η ναυτιλία, οι υποδομές και η βιομηχανία που έχουν επωφεληθεί από την εισροή επενδύσεων και μία πειθαρχημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση και τα περιθώρια κέρδους», σχολίασε χαρακτηριστικά η διοίκηση της τράπεζας, υπενθυμίζοντας πως διατηρεί ενεργές σχέσεις χρηματοδότησης με το 80% των μεγάλων ελληνικών εταιριών και το 65% των ΜΜΕ και αποδεδειγμένη ικανότητα να υποστηρίξει σύνθετες συναλλαγές υψηλού προφίλ, όπως, για παράδειγμα, η εξαγορά του ΔΕΔΔΗΕ από τη Macquarie. Η στρατηγική Wholesale Banking της Alpha Bank για το 2023 – 2025 επικεντρώνεται σε τρεις άξονες: α) Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της τράπεζας στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μέσω νέων εκταμιεύσεων, ύψους περίπου 14 δισ. ευρώ, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς αποδόσεις για τα απασχολούμενα κεφάλαια, β) Ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 25% και γ) Αναβάθμιση του λειτουργικού μοντέλου, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Εν ολίγοις, η τράπεζα αναμένει αύξηση των εσόδων ανά Relationship Manager κατά 10%, σωρευτική καθαρή πιστωτική επέκταση, ύψους περίπου πέντε δισ. ευρώ και αύξηση 13% στα συνολικά έσοδα, διατηρώντας, παράλληλα, την υψηλή και ισχυρή κερδοφορία της, πετυχαίνοντας απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων CET1 (RoCET1) περίπου στο 18%.

4) Διεθνές δίκτυο: Διαθέτει ενεργητικό, ύψους 7,6 δισ. ευρώ, συνεισφέροντας 12% στα έσοδα, ενώ στο τέλος του 2022 σημείωσε ROCET1 11%. Από το 2021 η τράπεζα έχει υιοθετήσει μία περισσότερο εξωστρεφή προσέγγιση στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των εργασιών και στη βελτίωση της κερδοφορίας. Η προσέγγιση αυτή απέδωσε θετικά αποτελέσματα ήδη από το 2022, με τις εκταμιεύσεις στη Ρουμανία να αυξάνονται κατά 28% σε ετήσια βάση και τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 10%. Οι δραστηριότητες στην Κύπρο κατέγραψαν, επίσης, αύξηση 10%. Ο Όμιλος θα συνεχίσει αυτή την αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα υποστηριχθεί από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις, ύψους 45 εκατ. ευρώ στην ψηφιοποίηση. «Το όραμα μας είναι να κλιμακώσουμε τις επιχειρηματικές μας δράσεις, με στόχο να ευθυγραμμιστεί η κερδοφορία των διεθνών δραστηριοτήτων με τα επίπεδα κερδοφορίας του Ομίλου μέχρι το 2025, δημιουργώντας έτσι, μία ισχυρή βάση για την επίτευξη πλήρους δυναμικής μετά το 2025», σημείωσαν τα στελέχη της Alpha Bank. Συγκεκριμένα, για το 2025 στοχεύουν σε επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 700 εκατ. ευρώ, μείωση του κόστους προς έσοδα κατά 20% και αύξηση της απόδοσης των κεφαλαίων CET1 κατά 7%.

5) Ισολογισμός: Πρόθεση της τράπεζας είναι να διατηρήσει την ανθεκτικότητα του ισολογισμού, μέσα από τη συνέχιση της πειθαρχημένης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διατηρώντας, παράλληλα, ισχυρά επίπεδα ρευστότητας. Όσον αφορά στα «κόκκινα» δάνεια, ο δείκτης εκτιμάται πως θα μειωθεί στο 4%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης πάνω από 60% χωρίς επίπτωση στο κόστος πιστωτικού κινδύνου και με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω από 80%, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου.

6) ESG: Η Alpha Bank στοχεύει στη χορήγηση τριών δισ. ευρώ σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη τριετία, αφού αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance.

Διαβάστε ακόμη

«Με φόρα» έρχεται η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας – Ποδαρικό με το «δεξί» το 2023, τι ακολουθεί

Η Ζωή-Τζόαν Μπαέζ και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι στραβές του ΤΑΙΠΕΔ και η Αττική Οδός, ο εμφύλιος NN και Metlife και ο Αστέρας αποκτά delivery

Στο στόχαστρο της εφορίας όσοι «ξεχνούν» να δηλώσουν ενοίκια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ