Βασίλης Ψάλτης

Τι δήλωσε ο CEO της Αlpha Bank για τη νέα εποχή που ανοίγεται στην ελληνική οικονομία με αφορμή την εισροή των πόρων του RRF και για τον καταλυτικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν οι ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα

Σημαντική η στήριξη που παρείχε η Alpha Bank στην ελληνική οικονομία κατά το 2020, μέσα από μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών τόνισε ο CEO του Ομίλου – Ράπανος: Ο ιδιωτικός τομέας θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην αναγέννηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Services and Holdings - Αύριο η είσοδος της μετοχής στον δείκτη ΜSCI Emerging Standard

Β. Ψάλτης: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους, που εκφράστηκε με υπερκάλυψη, επιβεβαιώνουν την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ΑΜΚ, καθώς και στα προσδοκώμενα έσοδα από την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα κατά 8 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2024