Την… ανατολή μίας νέας Τράπεζας Πειραιώς, απαλλαγμένης από την κληρονομιά του παρελθόντος και με ισχυρά κεφάλαια που θα της επιτρέψουν να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από θέση ισχύος, οραματίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Χρήστος Μεγάλου.

Σύμφωνα με το σχέδιο Sunrise που παρουσίασε ο ίδιος στους διεθνείς αναλυτές αμέσως μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020, περιλαμβάνει τους εξής τρεις συνδετικούς πυλώνες:

1. Μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά περίπου 19 δισ. ευρώ, με στόχο ο σχετικός δείκτης να πέσει κάτω από 10% τους επόμενους 12 μήνες και 3% έως το 2024 (από 45% στα τέλη του 2020). Ειδικότερα, πέρα από τις δύο τιτλοποιήσεις – Phoenix  και Vega, συνολικού ύψους επτά δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν 110.000 ενυπόθηκα δάνεια – στο… άρμα του «Ηρακλή» θα προσδεθούν εξίσου και το Sunrise I & II. Η πρώτη, για την οποία υπεβλήθη ήδη αίτηση στο υπουργείο Οικονομικών για την χορήγηση εγγύησης στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής αξίας 2,36 δισ. ευρώ, αφορά σε δάνεια (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά, κυρίως καταγγελμένα) περίπου επτά δισ. ευρώ, ενώ η δεύτερη σε δάνεια, ύψους τεσσάρων δισ. ευρώ. Τα senior notes που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου ανέρχονται συνολικά στα 6,5 δισ. ευρώ θα διακρατηθούν από τον Όμιλο, ενώ η πλειοψηφία των μεσαίας και χαμηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας τίτλων σχεδιάζεται να διανεμηθεί στους μετόχους.

Επιπλέον, επικουρώντας την προσπάθεια εξυγίανσης του ενεργητικού, διερευνάται η πώληση εκτός του πλαισίου «Ηρακλής» επιλεγμένων χαρτοφυλακίων «κόκκινων» δανείων, με συνολική μεικτή λογιστική αξία έως και 1,5 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τα projects:

Sunshine που αφορά σε δάνεια leasing, ύψους 500 εκατ. ευρώ, από 3.000 πελάτες με 5.000 λογαριασμούς (αναμένεται να ολοκληρωθεί το γ’ τρίμηνο του 2021) και Dory που είναι ναυτιλιακά δάνεια, ύψους 600 εκατ. ευρώ, από 25 δανειολήπτες με 60 λογαριασμούς (αναμένεται να ολοκληρωθεί το δ’ τρίμηνο του 2021).

Τέλος, υπό πώληση έχουν τεθεί και μεμονωμένα εταιρικά δάνεια, ύψους 300 εκατ. ευρώ (αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ τετραμήνου του 2021).

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους ενός δισ. ευρώ. Όπως έγραψε χθες το newmoney , οι ημερομηνίες μέχρι την ολοκλήρωση της ΑΜΚ έχουν ως εξής:

  • 7 Απριλίου: Θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση για την παροχή εξουσιοδότησης, αναφορικά με την ΑΜΚ
  • Μέσα Απριλίου: Θα ανοίξει βιβλίο προσφορών (book building)  σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, αλλά και στην Ελλάδα
  • Τέλη Απριλίου: Θα ανακοινωθεί η τιμή
  • Αρχές Μαίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
  • Όσον αφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που πλέον κατέχει ποσοστό άνω του 60%, στόχος είναι αυτό να περιοριστεί κάτω του 33%.

3. Έκδοση χρεογράφων Additional Tier 1, ύψους 600 εκατ. ευρώ, από την Πειραιώς Financial Holdings.

4. Επιπρόσθετες ενέργειες άντλησης κεφαλαίων, όπως:

(i) πραγματοποίηση κερδών από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων εντός του πρώτου τριμήνου του 2021

(ii) απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας merchant acquiring της τράπεζας και (iii) την αγορά πιστωτικής προστασίας σε χαρτοφυλάκια επιλεγμένων εξυπηρετούμενων δανείων (συνθετική τιτλοποίηση).

Όσον αφορά στα POS, η τράπεζα υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Euronet Worldwide για την πώληση του 100% των επίμαχων υπηρεσιών, καθώς και τη σύναψη μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συνεργασίας πωλήσεων και διανομής για αρχική περίοδο διάρκειας 10 ετών.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί πως η Euronet διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια σχέσεις με την Πειραιώς, δεδομένου ότι – όπως αναφέρεται σε ανακοινώσεις εκείνης της εποχής – συνέβαλε στην ανάπτυξη του Κέντρου Επεξεργασίας Καρτών, προμηθεύοντας το σύστημα διαχείρισης στην ABC Professional Services. Πέρα από ένα ισχυρό δίκτυο ATMs (πάνω από 50.000 σε 170 χώρες – 1.000 μόνο στην Ελλάδα), το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του αμερικανικού Ομίλου καλύπτει όλα τα στοιχεία της διαδικασίας απόκτησης και λειτουργίας POS. «Οι συνεργάτες μας επωφελούνται από μια one-stop προσέγγιση που καλύπτει την παροχή τερματικών, πλήρεις υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και συντήρησης και έγκαιρου διακανονισμού των χρημάτων», αναφέρει στην ιστοσελίδα του.

Τέλος, ως προς την υπογραφή με τον διεθνή επενδυτικό οίκο Christofferson, Robb & Company (CRC) για τη συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων δανείων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, η τράπεζα θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών επί τμήματος χαρτοφυλακίου, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ, με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης που αντιστοιχεί σε σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό, ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο θα παραμείνει στον ισολογισμό της. Αξίζει να αναφερθεί πως στόχος της διοίκησης είναι να ακολουθήσει και δεύτερη αντίστοιχη συναλλαγή στα τέλη του 2021, με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικoύ περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Τα bots της αντιπολίτευσης, το σκληρό παιχνίδι με τα εμβόλια και το μαγικό χαρτάκι της Τράπεζας Πειραιώς 

Προσθέτει κι άλλα δρομολόγια για ελληνικά νησιά η Ryanair

Ακίνητα: Έκπτωση φόρου έως 1.600 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού – Ποιοι οι κερδισμένοι