Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την κοινοπραξία των DimandPremia Properties για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακίνητων Skyline, αξίας 438 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Alpha Bank. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δεσμευτική συμφωνία προβλέπει ότι  η Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ (Skyline) θα αποκτήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 438 εκατ. ευρώ ενώ η επενδύτρια θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό 65% στη νέα εταιρεία, με την Alpha Bank να διατηρεί το υπόλοιπο 35%.

Οπως αναφέρεται:  «Η Alpha Services and Holdings Α.Ε. (“Alpha Holdings”), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε. (“Alpha Bank”), ανακοίνωσε την υπογραφή από την Alpha Bank, μέσω της 100% θυγατρικής της Alpha Group Investments Limited, δεσμευτικής συμφωνίας με την κοινοπραξία που αποτελείται από την Dimand Α.Ε. και την Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η “Επενδύτρια Κοινοπραξία”) για τη δημιουργία μετοχικής συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Γιώργος Καμπαδέλλης, Σύμβουλος Διοίκησης επί θεμάτων Real Estate, Alpha Bank, Δημήτρης Ανδριόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Dimand, Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος, Premia Properties, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου Γενικός Διευθυντής – CFO, Alpha Bank, Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Γενικός Διευθυντής – Chief of Corporate Center, Alpha Bank

Η δεσμευτική συμφωνία προβλέπει ότι, μέσω διαδοχικών μεταβιβάσεων, η Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ (“Skyline”) θα αποκτήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας Ευρώ 438 εκατ, ενώ η Eπενδύτρια Kοινοπραξία θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό 65% στη νέα εταιρεία, (η “Συναλλαγή”).

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 573 ακίνητα ποικίλων τύπων, μεταξύ των οποίων γραφεία, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες και χώρους βιομηχανικών χρήσεων και logistics, συνολικής μικτής επιφάνειας περί τα 500.000 τ.μ. Ο Όμιλος Alpha Bank θα παραμείνει ως μισθωτής ορισμένων από τα ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ακίνητα που είτε θα ανακατασκευαστούν και θα επανατοποθετηθούν προς ενοικίαση στην αγορά, είτε θα πωληθούν.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα (“AAA”), εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων του Ομίλου Alpha Bank, θα υπογράψει σύμβαση διαχείρισης ακινήτων, αρχικής διάρκειας 7 ετών, με την εταιρεία Skyline και θα ενεργεί ως αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου.

Καθήμενοι από αριστερά προς τα δεξιά: Γιώργος Καμπαδέλλης, Σύμβουλος Διοίκησης επί θεμάτων Real Estate, Alpha Bank, Δημήτρης Ανδριόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Dimand, Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος, Premia Properties, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου Γενικός Διευθυντής – CFO, Alpha Bank, Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Γενικός Διευθυντής – Chief of Corporate Center, Alpha Bank, Γιάννης Γκάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Αστικά Ακίνητα, Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας – Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, Μέλος Δ.Σ. Dimand

Αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία της στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων, η ΑΑΑ θα παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκμετάλλευσης, μεσιτείας καθώς και τεχνικής υποστήριξης. Βάσει της συμφωνίας, η επιχειρηματική αξία («Enterprise Value») της εταιρείας Skyline αποτιμάται σε 438 εκατ. ευρώ.

Χρηματοδότηση έως 240 εκατ. ευρώ

Η Alpha Bank έχει συμφωνήσει με την Επενδύτρια Κοινοπραξία τους βασικούς όρους μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως Ευρώ 240 εκατ., η οποία θα καλύψει μέρος του κόστους εξαγοράς και ανακατασκευών, στο πλαίσιο του έργου. Στόχος είναι η Συναλλαγή να ολοκληρωθεί έως το τέλος του β’ τριμήνου 2023.

Οικονομικός Σύμβουλος της Alpha Bank για τη Συναλλαγή ήταν η Axia Ventures Group Ltd. Νομικοί σύμβουλοι ήταν η White & Case LLP για θέματα διεθνούς δικαίου και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες για θέματα ελληνικού δικαίου».

Η ανακοίνωση της Premia

Ανακοίνωση για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για τη μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Skyline» από την Alpha Group Investments Ltd του Ομίλου ALPHA BANK, στο επενδυτικό σχήμα «P & E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» («Επενδυτική Κοινοπραξία»), εξέδωσε και η Premia Properties.

Η Premia Properties A.E.E.A.Π. («PREMIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 04.02.023 υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για τη μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member S.A. («Skyline») από την Alpha Group Investments Ltd του Ομίλου ALPHA BANK, στο επενδυτικό σχήμα «P & E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» («Επενδυτική Κοινοπραξία»).

Από αριστερά προς τα δεξιά: Γιώργος Καμπαδέλλης – Σύμβουλος Διοίκησης επί θεμάτων Real Estate, Alpha Bank, Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας – Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, Μέλος Δ.Σ. Dimand, Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Γενικός Διευθυντής – Chief of Corporate Center, Alpha Bank, Δημήτρης Ανδριόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Dimand, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής – CFO, Alpha Bank, Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος, Premia Properties, Γιάννης Γκάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Αστικά Ακίνητα

Η PREMIA μετέχει στην Επενδυτική Κοινοπραξία με ποσοστό 25% ενώ με 75% συμμετέχει ο Όμιλος DIMAND. Η Επενδυτική Κοινοπραξία θα αποκτήσει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της Skyline, η οποία θα είναι ο ιδιοκτήτης του χαρτοφυλακίου των ακινήτων, και η ALPHA BANK θα διατηρήσει συμμετοχή 35%. Επίσης, η ALPHA BANK θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά το Skyline μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως €240 εκατ.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 573 ακίνητα διαφόρων χρήσεων (όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/logistics), με συνολική μεικτή επιφάνεια περίπου 500.000 τ.μ. . Σημαντικός αριθμός ακινήτων παραδίδονται μισθωμένα, με σημαντικότερο μισθωτή την ALPHA BANK, ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται, εν μέρει για ανακατασκευή και επανατοποθέτηση στην αγορά προς εκμετάλλευση, και εν μέρει προς πώληση.

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται € 438 εκατ., η δε μεταβίβασή τους στη Skyline θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε φάσεις.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου του τρέχοντος έτος.

Ως σύμβουλοι της Επενδυτικής Κοινοπραξίας για τη συναλλαγή ενήργησαν οι PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) (Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος), DLA Piper (νομικός σύμβουλος για θέματα αλλοδαπού δικαίου) και Ποταμίτης-Βεκρής (νομικός σύμβουλος για θέματα Ελληνικού δικαίου).

Ο Ηλίας Γεωργιάδης Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA PROPERTIES ανέφερε: «Η συμφωνία απόκτησης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων με προοπτικές υψηλής κερδοφορίας ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξης που εφαρμόζει η PREMIA. Είμαστε χαρούμενοι για τη συνεργασία με την DIMAND με την οποία διατηρούμε στρατηγική συνεργασία και με την ALPHA BΑΝΚ η οποία παραμένει ως μέτοχος στο Skyline και επίσης χρηματοδοτεί το εγχείρημα. Είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία του SKYLINE project το οποίο είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.».

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της PREMIA PROPERTIES δήλωσε: «Η PREMIA μέσω της συμμετοχής της στην εταιρεία SKYLINE επιδιώκει την ενίσχυση της κερδοφορίας της και την εδραίωση ηγετικού ρόλου στην ελληνική επενδυτική αγορά real estate. Ο ρόλος της PREMIA στο διοικητικό σχήμα θα είναι ενεργός με στόχο να συμβάλει στην επιτυχία του μεγαλύτερου project μεταβίβασης χαρτοφυλακίου ακινήτων των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη επένδυση θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των θεμελιωδών μεγεθών της PREMIA και στη δυναμική της ανάπτυξη την επόμενη πενταετία.».