Στα επίπεδα του τέλους του 2023 κατάφεραν να διατηρήσουν οι τράπεζες το «κόκκινο» απόθεμά τους το α’ τρίμηνο του 2024, με τις εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων να είναι αμελητέες και τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων να παραμένουν σε τροχιά υλοποίησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, ο δείκτης NPE παρέμεινε αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση, παρά το δύσκολο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας την ορθή διαχείριση που έχει γίνει από πλευράς των αρμόδιων τμημάτων των τραπεζών, αποτρέποντας ένα νέο κύμα αθετήσεων.

Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα Πειραιώς διέθετε στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ένα προβληματικό απόθεμα, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, με τις εισροές να περιορίζονται σε μόλις 100 εκατ. ευρώ και τον σχετικό δείκτη να παραμένει αμετάβλητος στο 3,5%. Αξίζει να αναφερθεί πως πριν από ένα χρόνο η τράπεζα «μετρούσε» περίπου 2,5 δισ. ευρώ «κόκκινα» δάνεια, με τον δείκτη NPE να βρίσκεται στο 6,6%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δε, η ετήσια μείωση προήλθε από τις εμπροσθοβαρείς και επιταχυνόμενες συναλλαγές εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, καθώς και από τα θετικά αποτελέσματα της οργανικής προσπάθειας. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, άλλωστε, η τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης στην APS του project Delta, πιστωτικής απαίτησης 400 εκατ. ευρώ, με 160 εκατ. ευρώ μεικτή λογιστική αξία, ενώ, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις δρομολογεί τη διάθεση ενός ακόμη χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων με την κωδική ονομασία Nest, εκτιμώντας πως αυτή θα έχει ολοκληρωθεί το γ’ τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά στην Εθνική Τράπεζα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της διαμορφώθηκαν σε, επίσης, 1,3 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2024 – ή 200 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις – με τις ροές να είναι αμελητέες (200 εκατ. ευρώ) και εντός των προσδοκιών της διοίκησης, γεγονός που τις επέτρεψε να διατηρήσει τον δείκτη NPE στο 3,7%, ήτοι στα επίπεδα του περασμένου Δεκεμβρίου έναντι 5,2% πριν από περίπου ένα χρόνο. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 86%, με τους αντίστοιχους δείκτες κάλυψης των Σταδίων 2 και 3 να διαμορφώνονται σε 8% και 52% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΤΕ, μετά την ολοκλήρωση του project Frontier II, δρομολογεί την τιτλοποίηση και του Frontier III. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται κυρίως από εγγυημένα δάνεια μεγάλων, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά, συνολικής αξίας προ προβλέψεων 600 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου του 2023. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024, κατόπιν λήψης των σχετικών εγκρίσεων.

Την ίδια στιγμή, σε τροχιά υλοποίησης παραμένουν και οι συναλλαγές Pronto και Solar.

Η πρώτη είναι μία σύνθετη συναλλαγή και περιλαμβάνει την πώληση α) μετοχών της Probank Leasing Α.Ε. και β) χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της πρώην FBB και χρηματοδοτικών μισθώσεων της NBG Leasing Α.Ε., με συνολική λογιστική αξία προ προβλέψεων την 31η Μαρτίου του 2024 33 εκατ. ευρώ. H συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του γ’ τριμήνου του 2024. Η δεύτερη αφορά στο διατραπεζικό project με εξασφαλισμένα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που το κομμάτι της ΕΤΕ είναι λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου 170 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως τον περασμένο Νοέμβριο οι τράπεζες συνήψαν οριστική συμφωνία με κεφάλαια που διαχειρίζεται η Waterwheel Capital Management, L.P για την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Οι ίδιες θα διακρατήσουν το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας για σκοπούς διατήρησης κινδύνου. H συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Διαβάστε ακόμη

«Έξυπνοι Μετρητές»: Ο ΔΕΔΔΗΕ… προθερμαίνεται για την εγκατάστασή τους

Υπέρβαση των κρατικών εσόδων κατά 500 εκατ. ευρώ λόγω myDATA και POS

Κίνητρα για να «μεγαλώσουν» οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι περιλαμβάνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ