Τον κανόνα του «first in first out (πρώτος μπαίνεις πρώτος βγαίνεις)» προτίθεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση όσον αφορά στις επενδύσεις, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, συστήνοντας στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των σχεδίων τους.

«Οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν επενδύσεις είναι χρήσιμο να ξεκινήσουν άμεσα την αξιολόγηση των επενδυτικών τους σχεδίων με τις τράπεζες, ειδικά εάν έχουν έναν χαρακτήρα που να είναι κοντά στις επιλεξιμότητες που έχουμε εξαγγείλει, οι οποίες αφορούν, δηλαδή, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ψηφιακά, εξωστρέφεια, εξαγορές και συγχωνεύσεις και έρευνα και καινοτομία», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, στο πλαίσιο του Fin Forum 2021, με θέμα «Τράπεζες και Ταμείο Ανάκαμψης: Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ενίσχυση της οικονομίας», για να προσθέσει: «Σχεδόν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων έχει έντονα αυτά τα στοιχεία, συνεπώς όλοι όσοι αισθάνονται ότι έχουν αυτή τη στιγμή μπροστά τους επενδύσεις πρέπει να ξεκινήσουν την αξιολόγηση. Ο τρόπος που θα δουλέψουμε είναι «πρώτος μπαίνεις πρώτος βγαίνεις (first in first out)» και σε συνεργασία με τις τράπεζες, για να φτιαχτεί αυτό το μοντέλο και οι σχετικές συμβάσεις. Η επιδότηση θα είναι σημαντική, ειδικά εάν είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τις μεγάλες».

Στους τρεις παράγοντες, από τους οποίους θα εξαρτηθεί το ποσό που θα δοθεί τελικά από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, εστίασε από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης Καραμούζης, ήτοι:

α) το ποσοστό των πόρων του Ταμείου που θα κατευθυνθούν σε έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα,

β) τον αναμενόμενο βαθμό μόχλευσης και

γ) τις συνθήκες ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Η εκτίμηση μου είναι ότι αυτό το ποσό θα κυμανθεί, τελικά, μεταξύ 12 – 14 δις ευρώ, ανάλογα με την τελική μόχλευση του συνόλου των έργων», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα ότι το τελικό ποσό που θα συνεισφέρουμε ως τραπεζικό σύστημα στην εν λόγω προσπάθεια εξαρτάται περισσότερο από τα έργα τα οποία θα έχουμε να αξιολογήσουμε και λιγότερο από τις δυνατότητές μας. Η δυναμική μας και η δυνατότητά μας να χρηματοδοτήσουμε συναλλαγές είναι δεδομένη κοιτάζοντας πίσω και την πορεία μας τα τελευταία έτη.

Ενδεικτικά, το 2020 στην Εθνική Τράπεζα εκταμιεύσαμε κοντά πέντε δισ. ευρώ, στηρίζοντας όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ το χαρτοφυλάκιο των ειδικών πιστοδοτήσεων, που έχει άμεση σχέση με τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης και που περιλαμβάνει ΑΠΕ, μεγάλα έργα και εξαγορές, έχει πενταπλασιασθεί τα τελευταία έτη».

Όσον αφορά στα κριτήρια, ο κ. Καραμούζης υπογράμμισε πως οι χρηματοδοτήσεις θα γίνουν με τραπεζικά κριτήρια μέσω της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, αξιοποιώντας το δυναμικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των τραπεζών στον τομέα των δανειοδοτήσεων. «Με αλλά λόγια, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων δεν θα αλλάξει. Στόχος μας είναι να δοθούν τα χρήματα σε έργα αξιόχρεα που έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανείων που θα τους δοθούν από το Ταμείο και τις τράπεζες. Επίσης, πολύ σημαντικό κριτήριο αποτελεί η επιλεξιμότητα του έργου, λόγω του ότι το Ταμείο έχει συγκεκριμένους πυλώνες επένδυσης. Ειδικότερα: α) πράσινη μετάβαση, β) ψηφιακή μετάβαση, γ) απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και δ) ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας».

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, οι πόροι που θα διατεθούν στη χώρα μας μέσω του Ταμείου είναι περίπου 32 δις ευρώ. Από αυτά περίπου τα 19.5 δις ευρώ θα έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων που κυρίως θα χρησιμοποιηθούν για δημόσια έργα, ενώ τα υπόλοιπα 12.5 δις θα έχουν τη μορφή δανεισμού και θα κατευθυνθούν σε ιδιωτικά έργα. «Αυτά τα 12.5 δις είναι που καλείται το τραπεζικό σύστημα να μοχλεύσει και να κατευθύνει αποτελεσματικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση είναι ότι αυτά τα 12.5 δις μπορούν να οδηγήσουν σε ιδιωτικές επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 30 δις ευρώ. Για παράδειγμα, μια ενδεικτική δομή χρηματοδότησης θα μπορούσε να είναι: 40% δάνειο Ταμείου Ανάκαμψης, 30% δάνειο συγχρηματοδότησης από εμπορική τράπεζα (co-financing) και 30% ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης (κύριου του έργου)», σχολίασε ο κ. Καραμούζης και κατέληξε: «Η συμμετοχή των τραπεζών θα εστιασθεί σε έργα που έχουν συγκεκριμένο ταμειακό ανταποδοτικό χαρακτήρα, ώστε οι ταμειακές ροές του έργου να μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και το δάνειο συγχρηματοδότησης».

Διαβάστε ακόμα

«Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ελληνικού δανείου στο ΔΝΤ

Κλάας Νοτ (EKT): Γιατί είναι καλό σημάδι η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα

Η μπαταρία που εφευρέθηκε 120 χρόνια πριν την ώρα της και… έσωσε τον Ελον Μασκ