Βασίλης Καραμούζης

Οι τρεις παράγοντες, από τους οποίους θα εξαρτηθεί το ποσό που θα δοθεί τελικά από το χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης Καραμούζης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και στο πλαίσιο της αναδιάταξης για πιο πελατοκεντρική κατεύθυνση η ΕΤΕ δημιούργησε corporate καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Β. Ελλάδος

Οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας, ανέφερε ο γενικός διευθυντής εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής