«Καμπανάκι» για τα «κόκκινα» δάνεια, τόσο τα παλαιά, τα οποία μπορεί να έχουν βγει εκτός τραπεζικών ισολογισμών εξακολουθούν, ωστόσο, να παραμένουν στην ελληνική οικονομία μέσω της διαχείρισής τους από τους servicers, όσο και τα νέα, χτυπάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας πως αποτελούν πρόκληση για τον εγχώριο κλάδο.

«Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν συρρικνωθεί, «αγγίζοντας» τα 13,2 δισ. ευρώ στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 8,7% έναντι 30,1% στο τέλος του 2020, καθώς η εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει συγκρατημένη», σημειώνει χαρακτηριστικά στη 2η Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας για την Ελλάδα και συνεχίζει: «Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, παραμένει σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η οικονομική επιβράδυνση, ο υψηλός πληθωρισμός και η αύξηση των επιτοκίων απαιτούν επαγρύπνηση για την αποφυγή μιας εκ νέου επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών. Η ταχεία ολοκλήρωση των εκκρεμών τιτλοποιήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Ηρακλής’, θα βοηθήσει σημαντικά στη διατήρηση του στοκ των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε φθίνουσα πορεία».

Πιο αναλυτικά, όπως παρατηρεί η Κομισιόν, η θεραπεία των δανείων αντιστάθμισε ελαφρά τις ακαθάριστες εισροές  των νέων ΜΕΔ το β’ εξάμηνο του 2022, με τα δάνεια των νοικοκυριών, ωστόσο, να καταγράφουν καθαρή εισροή. «Μετά τη λήξη των κρατικών προγραμμάτων στήριξης (Γέφυρα Ι και ΙΙ) δεν υπάρχει ένδειξη σημαντικής αύξησης των ποσοστών αθέτησης υποχρεώσεων, ενώ σταθερά είναι τα ποσοστά αθέτησης δανείων που είχαν εξέλθει από τα μορατόριουμ πληρωμών για τον COVID 19, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου συγκεκριμένα προϊόντα είχαν προσφερθεί σε βιώσιμους πελάτες με προσωρινές δυσκολίες», τονίζεται στην έκθεση και προστίθεται: «Οι τράπεζες, ωστόσο, βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης των στρατηγικών μείωσης των ΜΕΔ και των προσδοκιών τους για νέες εισροές και ανάγκες προβλέψεων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών και τον αντίκτυπο της αύξησης των επιτοκίων που μπορεί να διαβρώσουν την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλετών, επιταχύνοντας την εισροή ΜΕΔ».

Όσον αφορά στα παλαιά δάνεια, η Επιτροπή υπογραμμίζει πως παρά την άρση της νομικής αβεβαιότητας σχετικά με την ικανότητα των servicers να προχωρούν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (απόφαση Αρείου Πάγου) που θα συμβάλει στην ταχύτερη επίλυση του μη εξυπηρετούμενου χρέους στην οικονομία, η αντιμετώπιση της κληρονομιάς των «κόκκινων» δανείων παραμένει πρόκληση, καθώς ορισμένα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια υποαποδίδουν έναντι των αρχικών στόχων, ως συνέπεια των χαμηλότερων ανακτήσεων από πλειστηριασμούς. «Αυτό είναι εν μέρει το αποτέλεσμα της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και των καθυστερήσεων των δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά αντικατοπτρίζει και το υψηλό ποσοστό των άγονων δημοπρασιών, παρά την αύξηση του αριθμού τους το 2022», αναφέρει στην έκθεση.

Ειδικότερα, το 2022 από τους 51.960 πλειστηριασμούς που είχαν προγραμματιστεί διενεργήθηκε το 75% (38.896), αριθμός σημαντικά υψηλότερος συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.  Η τάση αυτή συνεχίστηκε σε μεγάλο βαθμό και το α’ τρίμηνο του 2023, με 11.012 ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

Το 78% των πλειστηριασμών που ολοκληρώθηκαν ήταν ανεπιτυχείς, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία. «Ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο βελτιωμένης και αποτελεσματικής διαδικασίας μετά τον πλειστηριασμό και μιας επιτάχυνσης των διαδικασιών καταχώρισης κτηματολογικών δικαιωμάτων που εμφανίζουν εκτεταμένες καθυστερήσεις σε ορισμένες υποθέσεις και επηρεάζουν αρνητικά τις συναλλαγές ακινήτων, καθώς και τους πλειστηριασμούς», εξηγεί η Κομισιόν, υπογραμμίζοντας πως η αποτελεσματική αναδιάρθρωση του χρέους από τους servicers και η αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι το «κλειδί» για την οικονομική απόδοση.

Διαβάστε ακόμη

Κομισιόν: «Με καμία κυβέρνηση» παροχές πάνω από 2,5 δισ. το 2024

Ο «Παπαγλυκούλης» του ΣΥΡΙΖΑ, το χαλινάρι του Μαξίμου, η INTRAKAT στην πληροφορική, τα μπλεξίματα στον Κυπριώτη και το καζίνο του Ρίου

NTT Data: Νέες επενδύσεις ετοιμάζει ο «ιαπωνικός ΟΤΕ» στην Ελλάδα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ