Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Πολλαπλές οι πιέσεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων - Κεντρικό ζητούμενηο η διατήρηση ανταγωνιστικών και ποιοτικών υπηρεσιών με την παράλληλη επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης