Αγγελόπουλος

«Δεν μπορώ όμως να μην καταγγείλω την υποκριτική συμπεριφορά του διευθύνοντος συμβούλου κ. Σκινδήλια ο οποίος προς τους εργαζομένους διατείνεται ότι εγώ είμαι ο μόνος μέτοχος της Χαλυβουργικής και ενώπιον των δικαστηρίων καταθέτει εντελώς τα αντίθετα για τις εταιρείες μετόχους»

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος υποστηρίζουν ότι το 90% των ανώνυμων μετοχών της Χαλυβουργικής, βρίσκεται στα χέρια του πατέρα τους καθώς και ότι λεφτά για την εξόφληση των οφειλών υπάρχουν, αλλά διοχετεύονται «μεθοδικά σε ιδρύματα και τράπεζες της αλλοδαπής για λογαριασμό της δεύτερης συζύγου του πατέρα μας»

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο τους δικαίωσε  για Ferowohlen και ναυτιλιακά δάνεια - Δεν είναι «αχάριστοι» οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος αλλά συνέδραμαν στο μέγιστο βαθμό ψυχικά και υλικά στην περιπέτεια υγείας του πατέρα τους