Γερμανία

Ανησυχητικά νέα για την τουριστική σεζόν: Στη Γερμανία οι κρατήσεις για το καλοκαίρι έχουν μειωθεί κατά 76% - Πρώτες σε ζήτηση Ελλάδα και Τουρκία, ακολουθούν Iσπανία και Πορτογαλία

Τα «χρόνια του Μνημονίου» υπήρξαν χρόνια γερμανικής μονοκρατορίας. Τα χρόνια της πανδημίας ήδη είναι, και δεν βλέπω πως αυτό θα ανατραπεί δραματικά, χρόνια γερμανικής υποχώρησης

Τα κράτη - μέλη σκοπεύουν να συγκεντρώσουν περίπου 2,8 εκατ. εμβόλια, για να τα διαθέσουν σε χώρες που είχαν βασιστεί στο εμβόλιο AstraZeneca και υφίστανται σοβαρές συνέπειες στην ανοσοποίηση του πληθυσμού τους

Απόρρητο Απόρρητο