ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Στόχος του μεγαλύτερου retail δικτύου τεχνολογίας στη χώρα είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, αλλά και ταυτόχρονα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας

.Οι ενδιαφερόμενοι, αφού επιλέξουν το ηλεκτρικό ποδήλατο που τους ταιριάζει σε ένα κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή COSMOTE, λαμβάνουν μια οικονομική προσφορά την οποία καταθέτουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» http://kinoumeilektrika.ypen.gr , του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο