Γιώργος Πιτσιλής

Οι επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ρωσίας και της Σουηδίας παρουσίασαν τα μέτρα που έλαβαν για το χειρισμό της πανδημίας στις χώρες τους, ενώ υπήρξε αντίστοιχη παρουσίαση από τον ΟΟΣΑ

Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων των παραστατικών εσόδων ξεκινάει την 20ή Ιουλίου 2020