δήμοι

Ο Φρανς Τίμερμανς, κάλεσε Περιφέρειες και Δήμους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του σχεδίου πράσινης μετάβασης στους τομείς αρμοδιότητάς τους

Παρά τους περιορισμούς της πανδημίας του κορωνοϊού, η φετινή 18η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Δήμων κατέγραψε 10.000 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες και 800 συνεργάτες από όλη την Ευρώπη

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις ανάμεσα στο Υπ. Εσωτερικών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την ΚΕΔΕ για την περαιτέρω διευκόλυνση των Δήμων

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών - Πρόσθετα μέτρα ελέγχου λόγω καλού καιρού και κορωνοϊού ζήτησε από τους Δημάρχους 

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο