δασικοί χάρτες

Στους ενδιαφερόμενους που κρίνουν ότι δεν προλαβαίνουν να υποβάλλουν αντίρρηση, δίνεται η δυνατότητα, ομοίως μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτημα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, το οποίο υποβάλλεται ατελώς και εξετάζεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αντίρρησης - Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος - Δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος η οποία εξετάζεται ατελώς