εισφορές

Υπερφορέας , δομημένος σε ψηφιακή βάση θα προκύψει από την ενοποίηση του ΕΦΚΑ και του Ενιαίου ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία θα προωθηθεί με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Το υπουργείο Eργασίας προσανατολίζεται στην αποσύνδεση του υπολογισμού από το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα και στην επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς με βάση τις τεκμαρτές ασφαλιστικές κλάσεις αλλά με δικαιότερα κριτήρια