εκπαιδευτικοί

Το νέο σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών αποτελεί τμήμα του σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και είχε συμπεριληφθεί στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στοχεύοντας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη βελτίωση διαδικασιών στον τομέα της εκπαίδευσης

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει, σύμφωνα με κριτήρια που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ακαδημαϊκά προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων

Πόσα τεστ προβλέπονται εβδομαδιαίως για τους εκπαιδευτικούς - Τι θα ισχύσει για τους μαθητές - Κάλεσμα στην εκπαιδευτική κοινότητα να εμβολιαστεί πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Αν και δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, ωστόσο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έρχονται αντιμέτωποι με κάποιες άλλες υποχρεώσεις, αλλά και συνέπειες