Κυριάκος Πιερρακάκης

Σε σχέση με την τηλε-εκπαίδευση και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, «υπάρχουν αρρυθμίες και ζητήματα ανταποκρισιμότητας στο πανελλήνιο σχολικό δικτυο από την στιγμή που είναι πρωτόγνωρος ο όγκος κίνησης

Πρέπει να κάνουμε πολλά έργα ψηφιοποιήσεων σε πληροφορία που σήμερα είναι στο χαρτί - Αυτό αφορά σίγουρα τον ΕΦΚΑ, το σύστημα υγείας, τα υποθηκοφυλακεία, τις πολεοδομίες, το σύστημα δικαιοσύνης, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η παραγόμενη προστιθέμενη αξία από αυτού του είδους τις τεχνολογίες μπορεί να φθάσει εκτιμάται μεταξύ 7,3- 12,4 δισ. ευρώ την περίοδο 2021- 2030 σε διάφορους κλάδους με τη δημιουργία από 50.000 έως 69.000 θέσεις εργασίας

Ο νέος μηχανισμός χορήγησης κωδικών στους δημοσίους υπαλλήλους, διακριτών από τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. ενισχύει την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και την ασφάλεια των συστημάτων

Απόρρητο Απόρρητο