Κυριάκος Πιερρακάκης

Η σχεδίαση της πλατφόρμας είναι τέτοια, ώστε ο πολίτης να μπορεί εύκολα να ανεβάζει μόνο εκείνα τα έγγραφα που χρειάζεται, καθώς προηγήθηκε μια εκτεταμένη απλοποίηση της διαδικασίας, αφαιρώντας δικαιολογητικά που είτε ήταν περιττά, είτε μπορούσαν να αντληθούν μέσω άλλου μητρώου του Δημοσίου

Είναι το πρώτο βήμα για την εξ αποστάσεως επικοινωνία πολιτών με εκπροσώπους της ΑΑΔΕ αναφορικά με την έκδοση κλειδάριθμου, αλλά και αριθμού υπηρεσιών που αναμένεται να προστεθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα

Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης φιλοξενεί το Associated Press, καθώς εκτιμάται πώς η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα αποτελέσει ανάχωμα στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας