Ελληνική οικονομία

Εως 20% η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης στο ελληνικό ΑΕΠ - Η ανάκαμψη μετακινείται σταδιακά από τη βιομηχανία προς τις υπηρεσίες, γεγονός που ευνοεί την Ελλάδα και την οικονομία της - H κατανάλωση βασικός μοχλός της ανάκαμψης