Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της ότι στις 8 Ιανουαρίου 2021, έχοντας υπόψη το άρθρο 11 Ν. 3959/2011 για κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας, αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον κλάδο των κατασκευών

Γιατί είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια σταθερή μεθοδολογία ώστε να προσδιορίζεται εάν μία ΣΔΙΤ είναι πάντα η κατάλληλη επενδυτική δομή έναντι των παραδοσιακών μορφών εκτέλεσης δημοσίων έργων

Ο οδηγός εμπεριέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει κάθε ΜμΕ για τις πρακτικές που πρέπει να αποφεύγει να εφαρμόζει στην αγορά, αλλά και για την προφύλαξή της από πρακτικές μεγαλύτερων επιχειρήσεων

Στο πρώτο πόρισμα της για τη δημιουργία νέου κανονιστικού πλαισίου στον κατασκευαστικό κλάδο διαπιστώνει απουσία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά – Τι προτείνει

Η σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/633 καθιστά σχεδόν αδύνατο οποιοδήποτε έλεγχο της Επιτροπής έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που μπορεί να επιβάλλονται σε παραγωγούς – προμηθευτές

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυριότερες πηγές δεδομένων που θα τροφοδοτούν την πλατφόρμα, περιλαμβάνουν δεδομένα από το παρατηρητήριο τιμών e-καταναλωτής και τα δεδομένα χονδρικής του Ο.Κ.Α.Α

Στο επίκεντρο θα τεθούν εταιρείες χονδρικής, οι οποίες κατά καιρούς, από το 2011 έως και σήμερα, εικάζεται ότι έχουν υιοθετήσει πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών με τους λιανοπωλητές

Απόρρητο Απόρρητο