ανταγωνισμός

Η αποστροφή του πρωθυπουργού για τις χρεώσεις δεδομένων και την ανάγκη να αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω ανοίγει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, μια πληγή δεκαετιών