επιχειρήσεις

Η χώρα δεν μπορεί να διαθέτει επενδυτικό αφήγημα περιμένοντας ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ή επενδύσεις resort- Για αρκετούς ξένους επενδυτές η απουσία επενδύσεων είναι και ένας από τους λόγους αποφυγής της ελληνικής αγοράς

Αμέσως μετά τις διακοπές έρχεται η καταληκτική ημερομηνία για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της εφορίας και δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες θα κληθούν να δηλώνουν όχι μόνο το ύψος των εσόδων τους αλλά και το είδος των πωλήσεων κάθε μήνα σε ένα νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

Θα κατευθυνθούν, με σημαντική μόχλευση, στην αγορά με απώτερο στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση επιχειρήσεων για την αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως επίσης και τη χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων