Ευρωζώνη

Νέο έγγραφο του ΔΝΤ εξετάζει την ανθεκτικότητα των χωρών της ζώνης του ευρώ - Με ποιους τρόπους οι οικονομίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μελλοντικές δυσκολίες - Βελτιώσεις στις εθνικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, στους κανονισμούς της αγοράς προϊόντων και στα καθεστώτα αφερεγγυότητας των εταιρειών τα σημεία-κλειδιά - Το παράδειγμα της Γερμανίας

Η ευρωζώνη εξακολουθεί να κινδυνεύει από κραδασμούς που οφείλονται σε κρίσεις χρέους από συγκεκριμένες χώρες, ανέφερε την Παρασκευή ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ευρώπη