Ευρωζώνη

Η συνεχιζόμενη εμφάνιση νέων εστιών ή η ξαφνική επανεμφάνιση του ιού, διακόπτει την οικονομική δραστηριότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιβραδύνει σημαντικά την πορεία προς μια ισχυρή ανάκαμψη

Η συμφωνία των ηγετών στις Βρυξέλλες είναι καταλύτης για άλμα της ισοτιμίας του ευρώ - Πιο σημαντικό είναι ότι αναβαθμίζει τα θεμελιώδη του χαρακτηριστικά του κοινού νομίσματος σε πραγματικά παγκόσμιο νόμισμα-καταφύγιο