Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Μαυροβούνιο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα κινεζικά κεφάλαια, ελπίζοντας ότι θα καταστεί μια ελκυστική χώρα, καθώς δίνει στο Πεκίνο ένα λιμάνι στην Αδριατική μέσω του οποίου η Κίνα αποκτά πρόσβαση στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει αυτή τη χρονιά πιο δραστικές μειώσεις στις εκπομπές βλαβερών ρύπων από τα αυτοκίνητα, όπως επίσης και νομοθεσία για την επέκταση των υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης

Τα «χρόνια του Μνημονίου» υπήρξαν χρόνια γερμανικής μονοκρατορίας. Τα χρόνια της πανδημίας ήδη είναι, και δεν βλέπω πως αυτό θα ανατραπεί δραματικά, χρόνια γερμανικής υποχώρησης

Η πρόσθετη στήριξη συνολικού ύψους €3,7 δισ. από το πρόγραμμα SURE θα βοηθήσει 6 κράτη - μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της επανεμφάνισης λοιμώξεων - Η «μερίδα του λέοντος» στη χώρα μας

Απόρρητο Απόρρητο