ιταλικά ομόλογα

Η αύξηση των αποδόσεων στην περιφέρεια της ευρωζώνης αποτελεί ιστορικά ένα προειδοποιητικό σήμα για ολόκληρη την περιοχή - Οι ελληνικοί τίτλοι οδεύουν προς τη χειρότερη εβδομάδα τους από τον περασμένο Απρίλιο

Η αξιολόγηση αυτή ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της βραχυπρόθεσμης υποβάθμισης από «BBB» σε «BBB-», η οποία και θα τοποθετούσε την πιστοληπτική ικανότητα της γείτονος στην κατηγορία «junk»