Καναδάς

Ο αριθμός αντιπροσωπεύει το 5% του συνόλου του εργατικού δυναμικού της χώρας και εφόσον τα στοιχεία επιβεβαιωθούν θα είναι η χειρότερη επίδοση από το 1957 όταν υποβλήθηκαν μισό εκατομμύριο αιτήσεις σε διάστημα ενός μήνα (και όχι εβδομάδας όπως τώρα)