καταναλωτές

Η Barclays υπολογίζει τις αποταμιεύσεις στην Ευρωζώνη στα 600 δισ ευρώ. Η τράπεζα, όμως, ανησυχεί πως η συγκέντρωση τόσο μεγάλου μεριδίου πλούτου στους γενικότερα συντηρητικούς με τα χρήματά τους Ευρωπαίους πολίτες μπορεί να σημάνει περιορισμό της ανάκαμψης

Αύξηση στις διαδικτυακές αγορές και τις οικολογικές επιλογές, αναβολή σημαντικών αγορών και ανησυχία για την εξόφληση των λογαριασμών είναι μερικά από τα κύρια συμπεράσματα

Τον τελευταίο χρόνο, τα καθολικά και συνεχή lockdown στις περισσότερες χώρες, έδωσαν την ευκαιρία στους καταναλωτές να συγκεντρώσουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό απόθεμα το οποίο αναζωπυρώνει τις ελπίδες για μια ισχυρή ανάκαμψη μετά από το τέλος της πανδημίας

Απόρρητο Απόρρητο