καταστήματα

Η McDonald's όμως δεν είναι το μόνο παράδειγμα εταιρείας γρήγορου φαγητού που υιοθετεί τη συγκεκριμένη πρακτική. Και άλλες μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων - συμπεριλαμβανομένων των Papa John’s, Chipotle και PF Chang’s - έχουν επίσης ενισχύσει τα κίνητρα για νέους εργαζόμενους

Το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας προβλέπει τη διεύρυνση του δικτύου των καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα, με στόχο τη λειτουργία 100 καταστημάτων, μέχρι το τέλος του έτους