καφές

Ο ΕΦΚ που θα επιβληθεί από 1/1/17 αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στην τιμή πώλησης τόσο από τα καταστήματα εστίασης όσο και από τα καταστήματα λιανικής.