κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο

Υποχρεωτική η αίτηση και για τους υφιστάμενους δικαιούχους - Τα ποσοστά έκπτωσης στις δυο κατηγορίες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και η διαδικασία υποβολής της αίτησης βήμα - βήμα