ηλεκτρικό ρεύμα

Στην Ελλάδα η άνοδος αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αύξηση της ζήτησης λόγω της αναμενόμενης ανόδου της θερμοκρασίας (368 γιγαβατώρες αύριο από 334 σήμερα) και στη μείωση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών