ηλεκτρικό ρεύμα

Μια διαφορετική προσέγγιση θέτει στο επίκεντρο την υπερπληθώρα παρόχων ενέργειας αλλά και την ευκολία δημιουργίας τους - «Τα ερωτήματα σχετικά με τη δομή της αγοράς και τη ρυθμιστική εποπτεία αναμφίβολα θα ενταθούν» αναφέρουν αναλυτές - Ο πίνακας με τα 13, έως σήμερα, «κανόνια» στη Μ. Βρετανία

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναχαιτίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις και λέει πως καλύπτονται οκτώ στα δέκα νοικοκυριά

Σε ετοιμότητα για τον χειμώνα όλες οι μονάδες λιγνίτη και φυσικού αερίου - Ο ΑΔΜΗΕ ζητά το κρίσιμο τρίμηνο Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου να είναι διαθέσιμο το σύνολο των θερμικών μονάδων και να έχουν τις απαραίτητες ποσότητες καυσίμου

Ήδη από εφέτος ο λογαριασμός των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας ελαφρύνεται σημαντικά, κατά 1 εκατ. ευρώ την ημέρα - Πέρα από τα οικονομικά, υπάρχουν σημαντικά πρόσθετα οφέλη και για το περιβάλλον - Τι περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πρόγραμμα το ΑΔΜΗΕ

Τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, εξοικονομούν πάνω από €400 εκατ. ετησίως προς όφελος της εθνικής οικονομίας, χάρη στη μείωση των εκπομπών CO2 - Παράγουν 3-4 φορές φθηνότερο ηλεκτρισμό σε σχέση με το σημερινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και 2-3 φθηνότερο σε σχέση με το λιγνίτη

Στα 204,38 ευρώ η μέση τιμή στα futures για τη χώρα μας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας - Ωστόσο, παρά τις ανατιμήσεις, η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα είναι η τέταρτη χαμηλότερη στην Ευρώπη