Κύπρος

Την απόφαση ταξιδιωτικής υποβάθμισης της Ελλάδας από το Κυπριακό υπουργείο Υγείας ακολούθησε εκείνη της Cyprus Airways για αναστολή και περιορισμό πτήσεων προς τη χώρα μας

Από σήμερα και μέχρι τις 6 Αυγούστου η Κύπρος αυξάνει τους δειγματοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους σε επιβάτες πτήσεων από την Ελλάδα κατατάσσοντας την χώρα μας στην ταξιδιωτική κατηγορία Β από Α μέχρι τώρα

«Υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες με έδρα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα που ασχολούνται και με τη ναυτιλία και όχι απαραιτήτως με την επιβατική» λέει η απερχόνενη υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου στο ΝΜ