λιμάνι Πειραιά

Η Dport επισημαίνει ότι «συνεχίζει το διάλογο και με τα δύο σωματεία των εργαζομένων» - 25 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά