Μακρόν

Σημαντικό πολιτικό τεστ για τον Γάλλο Πρόεδρο αποτελεί το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο που προβλέπει (από το 2027) ελάχιστη σύνταξη 1.000 ευρώ το μήνα για όλους και ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια