Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud

Ψηφιακά εργαλεία με επιδότηση 90% για συνεργασία μέσω cloud, παρακολούθηση στόλου, απομακρυσμένη εργασία, ενίσχυση ασφάλειας στο διαδίκτυο & ηλεκτρονικό εμπόριο - Αφορά σε επιχειρήσεις με έως 250 εργαζομένους

Ο υφυπουργός συζητώντας με τα μέλη του ΔΣ για τις νέες κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρουσίασε τους στόχους του νέου ΕΣΠΑ

Ξεκινάει στις 22/6 το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από ΜΜΕ - Επιδοτούνται προϋπολογισμοί έως € 2.000.000, με ποσοστό επιδότησης έως 70%