Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Είναι καιρός οι τράπεζες να αρχίσουν να εστιάζουν και στην αύξηση των εσόδων τους, μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων τους δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος

Το πρόγραμμα SME Pre-listing Support υποστηρίζεται από τo Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την EBRD με στόχο την ενίσχυση της επενδυτική ετοιμότητα των Ελληνικών ΜμΕ