Νέα Δημοκρατία

Το 64% των ερωτηθέντων απαντά ότι τα πράγματα κινούνται «σε καλή» και «μάλλον σε καλή» κατεύθυνση ενώ σε ποσοστό 58% οι πολίτες αξιολογούν θετικά τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης