οικονομικό κλίμα

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα CEOs δήλωσαν ότι η Ελληνική Οικονομία θα απειληθεί κατά ένα μέρος, ενώ το 7% πιστεύουν ότι οι ανατιμήσεις σε ενέργεια και βασικά καταναλωτικά αγαθά δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την ελληνική οικονομία

Οι θετικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας αμβλύνουν σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές προσδοκίες, ενώ οι παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων μετριάζουν σε κάποιο βαθμό τις οικονομικές επιπτώσεις

Η περαιτέρω έξαρση της υγειονομικής κρίσης τον Οκτώβριο, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα προστασίας της δημοσίας υγείας που λήφθηκαν, κλιμάκωσαν εκ νέου την ανησυχία, κυρίως στα νοικοκυριά, για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της πανδημίας, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ