οικονομικό κλίμα

Όταν με ασφάλεια δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος μέσα στο 2020 - και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος – θα προχωρήσουμε σε μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης

Θα ξεπεράσει ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις η πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως δείχνουν οι προβολές με βάση νέα στοιχεία και τους πρόδρομους δείκτες

Παρά τη βελτίωση της εικόνας στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές και στο Λιανικό Εμπόριο καταγράφηκε μεγάλη επιδείνωση του κλίματος στις Υπηρεσίες - Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα - Πώς επηρεάζει η προεκλογική περίοδος - Σε ποιες επιχειρήσεις σημειώνεται βελτίωση και σε ποιες επιδείνωση