ΟΛΘ

Στα 130 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός - Θα επιτρέψει τον υπερδιπλασιασμό της τρέχουσας δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) και θα ανοίξει τον δρόμο ώστε να προσεγγίζουν το λιμάνι και μεγαλύτερα πλοία, τύπου New Panamax

Η πλευρά του Ιβάν Σαββίδη είδε ότι ο ΟΛΘ είναι κερδοφόρος και αποφάσισε να κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ώστε να καταστεί η βασική εμπορική πύλη των Βαλκανίων

Η νέα δωρεά έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης που αφορούσε την κάλυψη αναγκών σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας

Απόρρητο Απόρρητο