ΟΛΘ

Με την ολοκλήρωση του έργου της προβλήτας VI, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα τριπλασιάσει την ικανότητα εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων - Τι αποφασίστηκε για τη διανομή μερίσματος στη ΓΣ

Αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ, Αθανάσιος Λιάγκος

Απόρρητο Απόρρητο