ΟΟΣΑ

Η Eλλάδα καταγράφει την καλύτερή της επίδοση στο πεδίο της φορολόγησης φυσικών προσώπων (8η θέση μεταξύ 36), και τις χειρότερες επιδόσεις στα πεδία των φόρων κατανάλωσης (31η θέση) και ιδιοκτησίας (32η θέση)

Τι έδειξε η ετήσια έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη διάρκεια του 2019 - Όσον αφορά στις αποδοχές των πτυχιούχων, η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά χαμηλή θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ απέχοντας 20 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο

Ο ΟΟΣΑ προτείνει επίσης την εξίσωση της φορολογίας μεταξύ diesel και βενζίνης και διαφοροποίηση του τέλους κυκλοφορίας σύμφωνα με τα όρια εκπομπών ρύπων πέραν του διοξειδίου του άνθρακα

Ανοδική αναθεώρηση της προηγούμενης εκτίμησης για συρρίκνωση 6%, ωστόσο «εξακολουθεί να είναι πρωτοφανής στα πρόσφατα ιστορικά χρονικά» - Η Κίνα η μοναδική χώρα που θα έχει ανάπτυξη

Απόρρητο Απόρρητο