ΟΟΣΑ

Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα - Τα στοιχεία αφορούν όλες τις μορφές νομικών προσώπων και εταιρειών, ακόμα και off shore, ενώ καταγράφονται και όλα τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτά 

Επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% -Στήριξη της κατανάλωσης από την αύξηση της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών