ΟΠΑΠ

Ο κύριος Mucha θα αναλάβει επισήμως τα νέα καθήκοντα του στην ΟΠΑΠ Α.Ε. την 1η Οκτωβρίου 2019

Σήμερα ολοκληρώθηκε η συναλλαγή μεταβίβασης από την Emma Gamma Limited στην KKCG AG του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s. με αποτέλεσμα ο κ. Jiří Šmejc να μην κατέχει πλέον δικαιώματα ψήφου στον ΟΠΑΠ