ΟΠΑΠ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή τακτικού μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση του 2019, σε συνέχεια της καταβολής του έκτακτου μερίσματος, ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή, που έχει ήδη διανείμει ο ΟΠΑΠ

Διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2019 θα προτείνε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο Acting CEO Γιαν Κάρας - Τι ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη που είχε με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα

Ο Kamil Ziegler θα εξακολουθεί να ασκεί εκτελεστικές αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί - Αναλαμβάνει περισσότερα καθήκοντα ο Οδυσσέας Χριστοφόρου

Ξεκινά διαδικασία διαδοχής για νέο CEO στον ΟΠΑΠ - Από την 1η Ιουνίου 2020, ο Damian Cope θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εταιρεία ως σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα, θα εργαστεί με το Sazka Group