Είδη πολυτελείας

Τα σύνορα έκλεισαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και η βιομηχανία της μόδας λύγισε, καθώς τα 2/3 των κερδών της σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλονταν στις τουριστικές ροές από την Κίνα - Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάκαμψη

Η πανδημία και η παρατεταμένη παραμονή εντός κατοικίας, οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών αγορών ενώ ανάγκασαν πολλούς εμπόρους λιανικής να αναπτύξουν τις διαδικτυακές τους πλατφόρμες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

  • 1
  • 2