ποσοτική χαλάρωση

Το ρήγμα μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμμβουλίου της ΕΚΤ αποκαλύπτει ο Γάλλος Κεντρικός Τραπεζίτης- Μόνο η ανάγκη ανάληψης δράσης από τις κυβερνήσεις συγκεντρώνει την απόλυτη ομοφωνία των μελών της ΕΚΤ

Η προσπάθεια συμμετοχής της Ελλάδας σε πιθανή νέα ποσοτική χαλάρωση είναι δυσκολότερη από όσο φαίνεται - Η πραγματική πολιτική -και κυρίως οικονομική- αλλαγή, θα χρειαστεί ενάμιση χρόνο κατ' ελάχιστο, ώστε η χώρα να φτάσει την επενδυτική βαθμίδα η οποία θα "κινητοποιήσει" τα investment grade funds