πρόστιμα

Ένα δικαστήριο της Σαγκάης επέβαλε στην εταιρεία Yishidun International Trading ποινή 101 εκατομμυρίων δολαρίων και επίσης εξέδωσε ποινές φυλάκισης για δύο από τα στελέχη της στην πρώτη ποινική υπόθεση της Κίνας εναντίον μιας εταιρείας διαπραγματεύσεων (trading) υψηλών ταχυτήτων.

Για την επιβολή των προστίμων θα υπολογίζονται στο εξής οι νέες (χαμηλότερες) αντικειμενικές αξίες - θα καταβάλλεται το 60% για όσα χτίστηκαν από το 1983 έως το 1993 - Για υπόγεια, σοφίτες κ.λπ. θα καταβάλλεται το 30% του προστίμου που αναλογεί, έναντι 50%