πρόστιμο

Στην επιβολή εφάπαξ προστίμου ύψους 10 εκ. ευρώ και ημερήσιου προστίμου 30.000 ευρώ μέχρι την συμμόρφωση της χώρας επέβαλε στην Ελλάδα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απουσία σχεδίου στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Απόρρητο Απόρρητο