Σκορπιός

Επίσης, δόθηκε έγκριση για την αλλαγή χρήσης στη Βίλα Ιόλα, καθώς και για τον καθορισμό χρήσεων σε ακίνητο, όπου βρίσκεται το διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα της οινοποιίας ΗΒΗ

Απόρρητο Απόρρητο