σύνταξη

Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες τα θέματα της σύνταξης λύνονται αποτελεσματικά μέσω ενός διευρυμένου συστήματος που συνδυάζει την κοινωνική με την ιδιωτική ασφάλιση (σύστημα 3 πυλώνων)