Τέρνα

Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, δεν είναι κάτι οριστικό - Κάλεσμα στην κυβέρνηση να ξεμπλοκάρει τα υπεράκτια αιολικά και να εγκαταστήσει άμεσα 500 έως 1000 μεγαβάτ - Διανομή μερίσματος 40 εκατ. για το 2021 που αντιστοιχεί σε €0,34 ανά μετοχή

Eγκρίθηκε η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του λατομείου αδρανών υλικών – δανειοθαλάμου έκτασης 150.079,683 τ.μ. της ΤΕΡΝΑ για την κάλυψη αναγκών κατασκευής του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την αρχική λειτουργία της μονάδας - Η νέα μονάδα αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία πριν την καλοκαιρινή περίοδο του 2024